2019-11-08

Ny fasad på P-hus Per Dubb

Fasaden på Parkeringshuset Per Dubb, vid Sahlgrenska är till åren kommen, börjar bli dålig och behöver bytas ut. Nu inleds därför arbetet med en rejäl ansiktslyftning.

Tegelfasaden som nu finns ska bytas ut mot en i corténstål och lackad aluminium och det kommer en finnas en utanpåliggande trappa för att öka säkerheten för gående.
- Det kommer bli jättefint, säger Kristina Hansson, projektledare på Göteborgs Stads Parkerings bygg och förvaltningsavdelning.


Kristina Hansson

Hur kom ni fram till att den ska se ut just så här?

- Vi samarbetar med Kanozi arkitektbyrå och de visade oss tre olika förslag. Vi gillade det här bäst. Tanken är att cortén ska symbolisera berget - det ligger ju insprängt i ett berg. Och den lackade metallen ska representera himlen.

Några speciella utmaningar?

- Det är mycket vi måste anpassa arbetet efter, bland annat en helikopterplatta. Under landning och take off får vi inte göra något arbete alls på plan fem och eller på ställningar. Sedan har vi både taxifickor, vändslingor för kollektivtrafiken och gående och cyklister att ta hänsyn till.

Kunderna kommer påverkas förhållandevis lite trots det omfattande projektet, säger Kristina Hansson.
- Vi gör vad vi kan för att det ska vara så lite påverkan som möjligt. När vi tar bort den befintliga fasaden och byter den till en tillfällig kan ingen parkera längst ut. Men det tar bara en vecka och de kunderna som berörs får information.

- Sedan behöver vi använda delar av vägen Sahlgrenska norra porten som etableringsyta, vilket gör att gående inte kan gå ut från markplan, utan får använda en gångbro på plan ett istället.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av april 2020 och bilderna visar hur fasaden ser ut när den är klar. 

Skiss: Kanozi arkitekter