2018-08-15

Bilbränderna i Göteborg - vad händer nu?

​Under måndagskvällen startades flera bilbränder i Göteborg, drabbade områdena är i Angered och Frölunda. Göteborgs Stads Parkering har etablerat en dialog med stadsdelarna, tjänsteman i beredskap på stadsledningskontoret och våra affärspartners för att vi snabbt ska kunna vara till hjälp om det behövs. 

I stadsdelarna fokuserar man den närmaste tiden på trygghetsskapande insatser. Just nu arbetar personalen med att ta bort bränt material, lösa stenar, plast och annat brännbart material.
Stadsdelarna kommer också har fler fältarbetare och fritidspersonal för att ytterligare öka säkerheten. Föräldrar i områdena engageras också i arbetet. Trygghetsarbetet har fokus på att personal och vuxna ska synas ute på gator och torg och ha en tydlig närvaro i stadsdelarna.

Förutom vårt nära samarbete staden är våra parkeringsvakter väl informerade om händelserna och det förs kontinuerliga samtal om riskområdena för att öka säkerheten

Det yttersta ansvaret för frågan har naturligtvis polisen och du kan få mer information här:

https://polisen.se/aktuellt/polisens-nyheter/
https://www.facebook.com/Polisen.Goteborgcity/
https://www.facebook.com/Polisengbg.Nordost/
https://www.facebook.com/Polisen-G%C3%B6teborg-syd-1063450753693803/