2017-03-30

Dygnstaxan tas bort på Saltholmen

För att styra långtidsparkering till Långedrag och göra det lättare för korttidsparkering på Saltholmen tar vi den 3 april bort dygnstaxan på Saltholmen.

 

Inför sommarsäsongen kommer flera åtgärder att göras på Saltholmen och i Långedrag för att förbättra parkeringssituationen för de boende i Södra skärgården. Den 3 april tas dygnstaxan på Saltholmen bort och dygnstaxan höjs på Talattagatan och Vikebacken från 30 till 50 kr/dygn. Dygnstaxa, 30 kr/dygn, införs på Hinsholmen från den 1 juni.

Anledningen till ändringen är att genom att hänvisa dig som vill långtidsparkera till Långedrag underlättas det för dig som vill korttidsparkera på Saltholmen att hitta en plats.

Läs mer här om kommande åtgärder.