2018-07-20

Hitta flytet med Parkering Göteborg under Kulturkalaset

Göteborg förändras. Det byggs och det grävs. Staden växer och förtätas och det betyder att vi som lever i och besöker Göteborg också behöver förändras. I alla fall när det gäller hur vi tar oss fram till, från och inom stan.

 Bilen är och förblir även i framtiden viktig för många av oss att få vardagslivet att gå ihop. Vad har bilen för plats i en stad som förändras? Hur kan andra mobilitetslösningar göra att vi ibland använder annat färdsätt och ändå hittar flytet i vardagen?

Kom till vår monter i Bältespännarparken under Göteborgs Kulturkalas 14 - 19 augusti så berättar vi mer om hur vi arbetar med att hjälpa dig som bor i eller besöker Göteborg att hitta flytet i din vardag, i dag och i morgon.

Läs mer om några av de programpunkter vi kommer att prata om här

Find the flow with Parkering Göteborg

Gothenburg is in motion, it is always transforming and evolving. We build higher and dig deeper.  It grows and condenses, which means that we as residents and visitors to Gothenburg must evolve with it.  We need to adapt the ways that we move and flow within and around the constantly evolving city. 

The car remains an integral part of our lives, enabling us to function on a daily basis. What will the future role of a car be in this ever evolving city?  How can other mobility solutions influence our use of other modes of transport, yet not inhibit the flow of our daily life?  

Come to our showcase in Bältespännarparken during the Gothenburg Culture Festival August 14-19, to learn more about how we are working to help you as residents and visitors to Gothenburg find the flow in your everyday urban existence, today and tomorrow.

Read more about the topics we focus on here.