2018-04-10

Arbeten på Skeppsbron påverkar framkomligheten

Nu genomför vi provspontning ut med kajen vid Skeppsbron. Det här arbetet beräknas ta en vecka och påverkar tillfälligt framkomligheten i området.

Som ett förberedande arbete planerar vi att göra en provspontning på några olika platser längs kajlinjen. Arbetet planeras att ske under vecka 15 och beräknas ta en vecka. Gång- och cykelbanan längs med kajen är avstängda under den här tiden. Gående och cyklister leds om till gång- och cykelbanan vid Stora Badhusgatan. 

Anledningen är att vi vill se om vi kan slå ner sponten i det planerade läget som är ganska nära den befintliga kajen. Vi passar även på att mäta buller och vibrationer för att ha lite referensvärden att utgå ifrån.