2019-06-03

Studentfirande kan påverka parkeringsplatser

Nu är det examenstider och om du brukar parkera vid en gymnasieskola kan det blir svårt att komma åt bilen under de tider studenterna springer ut.

Områden som vi vet kommer vara svåra att komma åt är:
- Blekeallén 
- Levgrensvägen (ska du stå i Ullevigaraget kan du köra in och ut från Ullevigatan) 
- Schillerskagymnasiet