2016-01-15

Villkorsändring Saltholmen Långedrag

Pressmeddelande

I dag var ärendet om villkorsändringen på Saltholmen och i Långedrag uppe i Parkeringsbolagets styrelse, som beslutade att återremittera förslaget om att omvandla förhyrda platser till tillstånd. Bolaget ska nu utreda en rad olika förslag, bland annat en prövotid på ett år för att testa villkorsändringen samt att skapa fler platser.

- Vi är lyhörda för öbornas önskemål. Vi har till exempel fått frågor om p-ledningssystemet, därför beslutade styrelsen redan i dag att införa ett förbättrat system från och med 1 maj i år, säger Per-Erik Rinsell, (MP), ordförande.
Styrelsen tog också beslut om att inrätta en referensgrupp med representanter för berörda grupper. Den ska bildas snarast och kvarstå under prövotiden.
- Syftet är löpande dialog och utvärdering av de föreslagna förändringarna. De som i dag har förhyrda fasta platser, behåller rätt att återfå sin nuvarande plats, om det efter prövoperioden visar sig att förändringen inte ökar tillgängligheten i området, säger han.
Förutom beslutet om förbättrat p-ledningssystem och referensgrupp la styrelsen också fram en rad olika förslag på hur situationen på Saltholmen ska förbättras. Förutom att införa en prövotid för villkorsändringen ska Parkeringsbolaget utreda följande:
•  Skapa fler platser, både genom att omvandla besöks- till tillståndsparkering och ta fram helt nya platser.
•  Låsbara skåp nära terminalen
•  Ett antal fasta platser för förtagare med verksamhet på öarna
•  Fasta platser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
•  Fasta platser för bilpooler
•  Platsgaranti för dem med tillstånd på Saltholmen. Vidare ska det övervägas någon form av ersättning, som kan likna Västtrafiks resegaranti.
•  Villkorsändring som innebär att ett fordon enbart kan användas för ett tillstånd eller en förhyrd plats.
Villkorsändring Saltholmen MP V S L.pdf

Moderaterna ville inte fortsätta utreda frågan, utan tyckte istället att förslaget om villkorsändring inte ska genomföras.
- Vi tror inte att en villkorsändring är den rätta vägen att gå. I möjligaste mån vill vi istället tillfredsställa de behov av egna parkeringsplatser som öborna och företagarna i skärgården ger uttryck för, genom att skapa fler parkeringar, säger Mirzet Tursunovic, (M), andre vice ordförande.
Villkorsändring Saltholmen M.pdf

För mer information, ring kundtjänst 031-774 37 00 eller maila kundtjanst@p-bolaget.goteborg.se