2019-08-23

Parkering Göteborgs första digitala p-hus klart

Parkering Göteborg har i veckan gjort klart sitt första digitala parkeringshus, P-hus Koffen. Nu blir det enklare att upptäcka, analysera och åtgärda problem – innan ens kunderna hinner se att de uppstått. 

Digitalt parkeringshus, vad är det då? Magnus Svensson, teknisk förvaltare på Parkering Göteborg har ansvarat för projektet och förklarar det så här: 

- Det vi har gjort är enkelt uttryckt att koppla upp alla funktioner i p-huset, som hissar, grindar, belysning och annat, mot en digital central. Den i sin tur är kopplad till en app där vi kan se alla funktioner. 


Magnus Svensson, teknisk förvaltare och projektansvarig

Om allt står rätt till i p-huset är alla funktionerna i appen grönmarkerade men slår om till rött om det uppstår något fel.

- Genom att klicka på det rödmarkerade fältet får vi en diagnos på vad som är fel och kan snabbt och enkelt skicka dit folk som kan rätta till felet.

Vad är största fördelen med ett digitalt p-hus som du ser det?
- Vi kan ligga steget före kunden på ett helt annat sätt än när det sköts manuellt. I det bästa av världar kan vi åtgärda problem innan ens kunderna upplever att det är några problem alls.

Det finns också gott om utvecklingsmöjligheter, enligt Magnus Svensson.

- Absolut! Att koppla upp övervakningskameror för att i realtid se vad som händer i huset är ett exempel. Tanken är att vi ska utvärdera det här första parkeringshuset för att sedan digitalisera hela beståndet.


Hjärtat i det digitala p-huset.