2021-03-01

Parkering på avgiftsbelagd plats med laddstolpe

Det är många som undrar om det är okej att du som inte har en elbil parkerar på en avgiftsbelagd plats med laddstolpe. Det korta svaret är ja – så länge platsen inte är särskilt skyltad för endast elbil går det bra!

Om du har ett
parkeringstillstånd som gäller på avgiftsbelagd plats kan du fortsättningsvis
ställa dig på parkeringsplatser med laddstolpe, oavsett om du har en elbil
eller inte. Kom bara ihåg att dubbelkolla så att platsen inte är särskilt
skyltad för endast elbil

Bild visar hur det kan se ut på plats.