Parkering som försvinner - och som ersätts!

Det byggs som aldrig förr i Göteborg. Mark som tidigare användes till parkering behövs nu till annat. Det innebär att ett antal parkeringar försvinner -  men vi bygger också nytt! 

Kartan nedan visar de parkeringar som finns i centrala staden och som är öppna för besökare. Det är både kommunala och privata parkeringsplatser. För högre upplösning, läs i pdf:en. Parkeringar i centrala Göteborg.pdf

Aktuellt 190130! 

Från och med 19 mars stängs Rosenlundskanalen av för genomfart på grund av att Trafikverket börjar jobba med station Haga för Västlänken.
På trafikkontorets sida kan du läsa mer om detta.

Här kan du se vad som händer i olika delar av staden vad gäller parkeringsplatser! Tidplaner kan förändras med mycket kort varsel och vi uppdaterar så fort vi kan!