Centrala Göteborg

Pustervik

Parkeringsplatsen vid Pustervik tas bort den 7 januari med anledning av arbeten gällande Västlänken.

Parkeringar i närheten är P-hus Skolgatan samt P-hus Pilgatan. Några minuters gångväg finns även Heurlins Plats Södra samt Heurlins Plats Norra, vilken är en ny tillfällig parkeringsplats.

Under januari är även parkeringen vid Rosenlund tillgänglig.

Heden

Göteborgs Stad ser över möjligheten att bygga ett tillfälligt p-hus på en av de befintliga parkeringsplatserna på Heden. Det som studeras är ett parkeringshus i två plan på Heden vid Sten Sturegatan, vilket skulle kunna ge ett nettotillskott på 300 till 350 parkeringsplatser.

Planen är att parkeringshuset kläs med en träfasad och har en integrerad läktare mot fotbollsplanerna och mindre lokaler längs med den gång- och cykelbana som löper tvärs över Heden. Det är tänkt att det ska gå att ladda elbilar här och i anslutning till p-huset ligger också en station för Styr & Ställ-cyklar, vilket gör det enkelt att nå slutmålet på annat sätt än med bil.

Packhuskajen (vid Operan och kasinot) 

Det går  att parkera här, även att det under 2018 försvunnit en del platser. Vid Operan finns 74 platser och vid kasinot 38 för tillfället. Båda är avgiftsparkeringar.

Under 2019 ska kajen renoveras och kasinohuset delvis byggas om. Det är projekt som kommer att påverka parkeringsplatserna, men vi kan i dag inte säga exakt hur eller när.

Packhusplatsen (framför Hovrätten)

Denna parkeringsplats försvinner 7 januari.

Heurlins plats norra (också kallad ”Huggeriet”)

Här finns 139 avgiftsplatser. Vi säljer vi också 20 stycken dygnstillstånd. Hur länge vi kan ha parkering här beror på när den nya stadsdelen för Masthugget börjar byggas. Enligt projektets hemsida ska byggstart ske någon gång under 2019.

Kanaltorget

På Kanaltorget, där Älvrummet låg tidigare, har Trafikkontoret skapat 40 nya parkeringsplatser. Det är både avgifts- och boendeparkering.

Verkstadsgatan (Skeppsbron)

Här har vi ökat på befintlig parkeringsplats med drygt 20 platser. De kommer att vara kvar till dess att Skeppsbron börja byggas. När det sker kan vi tyvärr inte säga i dag.