Evenemangsområdet

Ullevi-Levgrensvägen

Här finns 83 avgiftsparkeringar sedan juli 2018, nära kollektivtrafiken om du vill fortsätta din resa in till city.


P-hus Sofiero

I början av 2019 rivs det här parkeringshuset, på grund av förberedande arbeten för Västlänken. Det pågår nu ett arbete med att se över både trafik och tillgänglighet i hela evenemangsområdet.