2021-04-21

Ska du besöka Saltholmen i sommar?

Besöksparkeringar finns på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommarparkeringen på Hinsholmskilen (1 juni - 30 september), se karta nedan. Informationen på denna sida uppdateras löpande. 

Tips för dig som ska besöka Saltholmen under sommaren 2021

 • Ladda ner appen Parkering Göteborg så att du är redo att starta din parkering när du anländer.
 • Åk hemifrån i tid. Det tar ca 20 minuter att gå från Hinsholmskilen till färjeläge, och ca 15 minuter från Vikebacken till färjeläge. På kartan ser du var det finns en gångväg. 
 • Det finns en avlämnings- och upphämtningsplats vid färjan för dig som har mycket att bära, observera att det inte är en parkeringsplats.
 • Är du i behov av besöksparkering för rörelsehindrade finns det platser på parkering Kallbadhuset.
 • Cykla på Saltholmen i sommar. Antalet Styr & Ställ sommarstationer utökas till i år. Det kommer finnas cykelstationer vid parkeringen på Hinsholmskilen och Vikebacken samt vid spårvagnens vändhållplats. 
 • Från slutet av juni kommer Trafikkontoret under dagtid trafikera sträckan från Hinsholmskilen till färjan med en sommarbuss. Med tanke på de rådande pandemirestriktionerna kommer bussen dock begränsas till ca sex passagerare per resa. Du kan läsa mer om sommarbussen här.
 • Det finns en spårvagnshållplats vid Vikebackens parkering. Ta hänsyn till de allmänna rekommendationerna för minskad smittspridning och trängsel.
 • Ta hjälp av informationskartan nedanför som bland annat visar var du som besökare kan parkera.

karta saltholmen

Bakgrund till befintlig parkeringssituation

Efter beslut i kommunfullmäktige om parkeringssituationen på Salthomen, har Slingan och Saltholmsgatan gjorts om till parkering enbart för boende i Södra skärgården. Besökare hänvisas därför till parkeringarna på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommarparkeringen på Hinsholmskilen. Observera att det endast är besöksparkering på Hinsholmskilen 1 juni - 30 september, övrig tid är det en båtuppställningsplats. Alla handlingar i ärendet finns på Göteborgs Stads hemsida.

Åtgärder för att underlätta för besökare i sommar

Vi förstår att detta innebär en förändring för besökare som tidigare kunnat parkera ute på Saltholmen. Därför har vi infört ett antal åtgärder för att underlätta för besökare.

 • Uppdaterad skyltning för parkering, gång- och cykelväg för att det ska vara lätt att hitta och få en överblick av området.
 • Trafikkontoret kommer dagtid trafikera sträckan från Hinsholmskilen till färjan med en sommarbuss.
 • Värdar på plats som kan hjälpa till med frågor och anvisningar när besökstrycket är stort.
 • Antalet Styr & Ställ sommarstationer utökas.