2020-11-30

Spaden i jorden inför Masthugget Väst

I veckan börjar vi förbereda inför bygget av en ny anläggning med arbetsnamnet Masthugget Väst. Den ska innehålla allt från lokaler, gymnastiksal och kontor till caféer och parkering.

Nu börjar det hända saker!

I området runt Masthamnsgatan mellan Oscarsleden och Masthuggstorget börjar det att röra på sig nu. Det första som syns på platsen är själva etableringen med bodar och staket. Vi har pratat med entreprenören LPE Sverige AB för att få mer information om vad det är som ska hända.

Vad ska ni göra?

- Vi ska framför allt ta bort jord och träd, schakta och marksanera ytan för att göra den i ordning inför byggstart, säger Richard Erikson på LPE Sverige AB. Därefter ska vi genomföra cirka 50 provhål i marken vilket innebär att vi helt enkelt testar marken för att se om den är förorenad på något sätt eller om det finns arkeologiska fynd som behöver tas om hand. Arbetet görs tillsammans med arkeologer och miljökontrollant från Göteborgs Stad.

Hur lång tid tar arbetet?

- Själva provhålen tar inte lång tid, någon vecka eller så. Sedan behöver jorden testas, vilket innebär att arbetet kommer att stå still till någon gång efter nyår då vi får tillbaka resultaten.

Vad händer efter nyår om allt går enligt plan?

- Ja, då börjar schaktarbetet på platsen, det vill säga själva utgrävningen av marken där anläggningen sedan ska byggas. Vi gräver ut en yta som är cirka två meter djup och om inget oförutsett inträffar tar det kanske tre, fyra veckor att genomföra.

Om Masthugget Väst och Masthuggskajen

  • Masthugget Väst är en anläggning som kommer att byggas på Masthuggskajen mellan Oscarsleden och Masthuggstorget av Göteborgs Stads Parkering, Higab och Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF). Det blir en unik byggnad på sju plan där det kommer att finnas verksamhetslokaler, gymnastiksal, mat, kultur och parkering – allt i samma hus. Bygget planeras starta under 2021 och vara färdigt 2023. Du kan följa byggprojektet på https://www.parkeringgoteborg.se/masthugget 

  • Masthuggskajen som är en del av Älvstaden, är en helt ny kontrastrik stadsdel som förlänger Långgatorna, Järntorget och Linnéstaden ner mot hamnen. Du kan läsa mer om hela projektet med allt som händer på den nya stadsdelen Masthuggskajen här https://masthuggskajen.se/