2017-05-06

7000 parkeringsplatser försvinner i centrala staden

De närmaste åren kommer Göteborg att utvecklas snabbt – när flera stora byggprojekt drar igång. En konsekvens är att många parkeringsplatser i centrala staden påverkas.

De omfattande byggnationerna i Göteborg innebär att närmare 7 000 parkeringar försvinner de kommande åren, enligt en kartläggning av KomFram – en samverkansgrupp mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik. Framförallt är det parkeringar i de centrala delarna som berörs. Ambitionen är att hitta ersättningsplatser eller andra lösningar som säkrar tillgänglighet och framkomlighet i staden. Men parkeringssituationen kommer att bli besvärlig, enligt Maria Stenström, vd för Göteborgs Stads Parkerings AB.

– Det här är en av de viktigaste frågorna vi arbetar med idag – att göra staden tillgänglig under byggtiden. Situationen kommer att bli problematisk för alla som bor, besöker eller arbetar i staden.

Aktuellt just nu - här kan det bli ersättningsparkering!
De potentiella ytor för ersättningsparkeringar som Göteborgs Stad nu arbetar vidare med finns vid:
- Packhuskajen,
- Huggeriet/Heurlins plats,
- Heden samt
- Valhalla parkering/grusplan
Även en överdäckning av Rosenlundskanalen, liknande den som gjordes vid bygget av Götatunneln, kan bli aktuellt.


Hur påverkas göteborgarna?
Vissa drabbas när parkeringsplatser tas bort. Det är jättesvårt att hitta snabba lösningar när så många platser försvinner samtidigt. Vi jobbar intensivt för att hitta lösningar, men alla platser kommer inte att kunna ersättas, som det ser ut idag.

Hur får jag veta om jag drabbas?
Vi kommunicerar direkt med alla som har en egen plats eller p-tillstånd, de får brev om hur just deras platser påverkas. Men även besöksplatser berörs och just nu handlar det främst om de områden som listas här:

Område Försvinner Från och med
Heurlins plats 209 platser Inget datum
Hälsingegatan 161 platser Inget datum
Johannesplatsen 140 platser Inget datum
Packhuskajen Operan 95 platser Kvartal 1 2018
Packhuskajen Casinot 115 platser Kvartal 1 2018
Packhusplatsen 40 platser Kvartal 1 2018
Pirogen 178 platser Inget datum
Pusterviksplatsen 140 platser Kvartal 1 2018
Rosenlundsplatsen 40 platser Inget datum
Sankt Sigfridsgatan 85-89 140 platser Kvartal 2 2018
Snipan 402 platser Inget datum
Sänkverksgatan 205 platser Inget datum
Södra Viktoriagatan 31 25 platser Inget datum
Södra vägen 54-66 50 platser Inget datum

I dessa områden är den absoluta merparten besöksplatser – mer än 90 procent.

Hur kan jag göra om jag vill veta mer om vad som händer i ett särskilt område?
Vi kommer att uppdatera hemsidan så fort nya lösningar och ersättningsplatser kommer på plats. Du är också välkommen att höra av dig till kundtjänst med frågor som rör just dig och dina parkeringsbehov: kundtjanst@parkeringgoteborg.se

Vill du vet mer om hur situationen ser ut i hela staden så kan du läsa mer här.