2020-11-10

Underhållsarbete i Ullevigaraget

Från 11 november 2020 – 14 maj 2021 pågår det ett underhållsarbete i Ullevigaraget. Garaget kommer att vara öppet under byggtiden, men med färre platser.

Från 11 november 2020 – 14 maj 2021 pågår det ett underhållsarbete i Ullevigaraget. Garaget kommer att vara öppet under byggtiden, men med färre platser.

Arbetet utförs i olika etapper, och beroende på vilken etapp som pågår kommer in- och utfarterna att skifta. Under första etappen kommer norrsidans in- och utfarter att stängas och all in- och utpassering sker via Levgrensvägen.