2019-12-12

Maria Stenström lämnar sitt uppdrag som VD för Göteborgs Stads Parkerings AB

Arbetsbefriad tjänsteman avslutar sin anställning.

Uppdatering 2019-12-12. 

Efter dialog med den tjänsteman som varit arbetsbefriad sedan 9 oktober är överenskommelsen att hen lämnar sin anställning i Göteborgs Stads Parkering AB. Anställningen har upphört den 11 december 2019.

Uppdatering: 2019-11-27

Maria Stenström lämnar sitt uppdrag som VD för Göteborgs Stads Parkering AB

Styrelsen för Göteborgs Stads Parkerings AB har idag fattat beslut om att avsluta Maria Stenströms anställning som vd för bolaget. Den senaste tidens händelser har visat på väsentliga brister i verksamheten och styrelsen har inte fortsatt förtroende för vd.

Maria Stenström lämnar sin anställning med omedelbar verkan och har enligt sitt avtal sex månaders uppsägningstid och därefter avgångsvederlag under 18 månader som samordnas mot annan inkomst. Styrelsen har vid dagens sammanträde också beslutat att Christer Svärd fortsätter som tf vd och att påbörja rekryteringsprocessen för ny ordinarie vd.

För frågor kontakta: Margareta Broang, ordförande Göteborgs Stads Parkerings AB, mobil 070-528 50 12

Se pressmeddelande

Uppdatering 2019-10-22: 
Göteborgs Stads Parkerings styrelse har beslutat att förlänga arbetsbefrielsen för vd och ännu en tjänstman på bolaget fram till årsskiftet eller tills utredningen om jäv är klar. 

Uppdatering 2019-10-11:

Christer Svärd, tf vd för Göteborgs Stads Parkering
Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering har beslutat att arbetsbefria vd Maria Stenström och ännu en tjänsteman fram till nästa styrelsemöte 22 oktober. Under tiden går Higabs vd Christer Svärd in som tf vd. 

Anledningen till beslutet om arbetsbefrielse är ett tips till stadens visselblåsarfunktion med anklagelser om jäv i samband med upphandling av konsulttjänster. En extern utredning under ledning av visselblåsarfunktionen vid stadsledningskontoret är påbörjad.