2020-05-12

Vårstädning i våra p-hus kräver noggrann planering

Under maj månad utför Parkering Göteborg den årliga vårstädningen i alla p-hus. För att arbetet ska flyta på ligger det noggrann planering bakom arbetet och den påbörjades redan i december.

Varför städar vi våra p-hus?

Stefan Johansson, planeringsledare, som påbörjade arbetet redan i december berättar:

Det finns många anledningar till att vi städar våra p-hus.

Ett rent p-hus är en tryggare och mer inbjudande miljö för våra kunder!  Dessutom mår själva byggnaden bättre – både färg och betong håller längre om vi tar hand om den. Ju mer trafik ett p-hus har desto smutsigare blir det. Förutom att bilar i sig skapar dålig luft med avgaser och partiklar kommer det in material i p-huset som smutsar ner, som torra löv och skräp utifrån.

Vilka förberedelser behöver ni göra?

Det är flera olika moment. Tillsammans med entreprenaden som ska utföra städningen utför vi en okulärbesiktning där vi tittar på p-husets väggar, murar, tak och så vidare, för att hitta eventuella fel eller om något är trasigt och behöver åtgärdas.
Samtidigt ska alla berörda kunder ha ersättningsplatser under tiden städningen sker! Det får inte krocka med stora evenemang när det är extra mycket folk i omlopp, eftersom det då blir svårare att hitta ersättningsplatser. Och så har vi övervakningen som ska informeras om när och var det pågår arbeten.

För att kunden ska påverkas så lite som möjligt pågår städningen sedan dygnet runt.

Vad kan gå fel?

För ett par år sedan var det en maskin som gick sönder och det tog fyra timmar för reservdelen att komma. Det arbetet fick vi skjuta upp eftersom det var omöjligt att utföra städningen på den tiden som blev över. Så efter det vill vi att det ska finnas dubbel uppsättning av både verktyg och personal, om något liknande händer igen!