2020-06-12

Seriestart: Så arbetar vi med hållbarhetsfrågorna

DEL 1| Vi har åtta parametrar som är särskilt viktiga för oss och alla intressenter – våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Men vad betyder de? Det ska vi reda ut i en liten artikelserie. Häng med!

Innan vi ger oss in i vad vi gör idag behöver vi backa bandet några år.

2017 var bolaget redo att ta ännu ett steg i hållbarhetsarbetet och vi började rapportera enligt GRI, Global reporting index. Den här metoden är mer formaliserad och gör att vi kan jämföra vårt index med andra bolag.

Hur tar man då fram sina väsentliga hållbarhetsfrågor?

Första steget är att göra en bruttolista över det som bolaget påverkar hållbarhetsmässigt och vad vi faktiskt kan förändra, men också hur dessa parametrar påverkar våra intressenter. När den här analysen är klar får vi fram det som kallas väsentliga hållbarhetsfrågor. De här frågorna ses över årligen för att vid behov uppdatera eller byta ut dem.

Varför ska man ens arbeta med väsentliga hållbarhetsfrågor?

Eivor Lindberg är stabschef på Göteborgs Stads Parkering och hon svarar så här:
- Genom att vi vet vad som är viktigast för både oss och våra intressenter kan vi på ett mer strukturerat sätt arbeta med risker, styrning, mål och resultat. Vi vet vad som får störst betydelse för våra intressenter men också där vi som bolag har bäst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.  

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor är:

  1. Tillgänglig attraktiv stad
  2. Utsläpps påverkan på miljö och hälsa
  3. Inköp som verktyg
  4. Energi
  5. Resurshushållning
  6. Attraktiv arbetsgivare
  7. Tryggt och säkert, samt
  8. Ett jämlikt Göteborg