2020-07-09

Tillgänglig attraktiv stad - hur jobbar vi?

DEL 2 | I artikelserien om  våra väsentliga hållbarhetsfrågor har vi nu kommit till Tillgänglig attraktiv stad. Hur kan ett parkeringsbolag påverka det? Mer än man först kan tro har det visat sig.

Parkering och mobilitet skapar förutsättningar för en fungerande vardag för människor. 

Förra veckan inledde vi en artikelserie för att beskriva hur vi jobbar med väsentliga hållbarhetsfrågor och nu har vi kommit till målet om en Tillgänglig attraktiv stad.
Den här frågan är viktig för Göteborgs roll som kärna i regionen och har stor betydelse då den påverkar boende, verksamma och besökares vardag och stadens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxt.

Hur jobbar vi då med detta?

Vi ställde frågan till Lena Lundblad som är chef för avdelningen för strategisk utveckling.  

- Just nu är Göteborg inne i en omfattande stadsutveckling och många parkeringsytor påverkas, permanent eller tillfälligt. Vi har därför, tillsammans med stadens övriga förvaltningar, identifierat några platser som är lämpliga för tillfälliga parkeringsanläggningar. Heden är en sådan, där vi ska bygga ett tillfälligt p-hus på befintlig parkeringsyta vid Sten Sturegatan, berättar Lena Lundblad.

Vi har också en tillgänglighetsstrategi. Lena, vad kan du säga om den?

- Den vilar på tre ben. Det första är samarbeten med andra som har parkeringsplatser för att göra dem tillgängliga under namnet Parkering Göteborg.
Det andra är att optimera hur vi använder platser så fler kan använda samma parkeringsplats över dygnets olika timmar.
Det tredje handlar om att göra det lätt att välja andra transportsätt sista biten in i city och parkera lite utanför. De här mobilitetstjänsterna ska finnas vid våra parkeringsanläggningar och i vår app. Ett exempel är att kunna se närmaste hållplatsen eller att Styr & Ställ-stationerna finns i anslutning till våra anläggningar.

Att underlätta för den kombinerade resan är ett sätt att bidra till ett tillgängligt, attraktivt Göteborg samtidigt som vi också bidrar till stadens mål om ett mer hållbart resande.

- Vi testar också nu att samla olika mobilitetstjänster i mobilitetshubbar på Lindholmen. Tanken är att se om det är ett effektivt sätt att göra staden tillgänglig samtidigt som det underlättar ett hållbart transportval för människor som jobbar i området.  Vi jobbar också tillsammans med Västtrafik, VGR och staden i övrigt, för att hitta bra platser för pendelparkeringar och vad de ska innehålla för tjänster för att människor ska välja att parkera där och sedan fortsätta med kollektivtrafik istället för att ta bilen hela vägen.

Placeringen på parkeringen och det kompletterande innehållet är viktiga frågor för att möta behoven så människor upplever staden som tillgänglig och attraktiv – även under byggtid.

Missa inte nästa del av vår serie. Då pratar vi Utsläppens påverkan på miljö och hälsa.