2020-07-15

Utsläpps påverkan på miljö och hälsa

DEL 3 | Utsläppens påverkan på miljö och hälsa – det är ännu en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor som vi nu ska sätta tänderna i.

Det ska vara enkelt att hitta parkering de gånger man måste ta bilen.

Det ska också vara enkelt att ladda elbil, hitta bilpool och att byta till cykel eller kollektivtrafik.

- Vårt arbete med att minska söktrafik och främja hållbart resande bidrar till att minska utsläpp till luft från kundernas transporter. Det är positivt för klimat, miljö och människors hälsa och vardag, säger Hanna Munde, chef för avdelningen marknad och affärsutveckling.

Fler exempel på hur vi arbetar med frågan:

  • Under första halvåret 2019 hade vi två studenter från Chalmers som undersökte hur man via så kallade nudging. En utveckling av det blev att kunder nu kan köpa biljetter på kollektivtrafiken i vår app. Vi ville också se om vi kan få kunder att parkera utanför city och välja ett mer hållbart sätt sista biten.

  • Under 2019 utökade vi antalet platser där man kan ladda sin bil med 140 procent och har nu närmare 900.

  • Samma period skapade vi fler cykelparkeringar och utökade antalet uthyrda bilpoolplatser med 25 procent.

Nästa gång ska vi prata om inköp som verktyg. Häng med!