2020-08-06

Inköp som verktyg

DEL 4 | Inköp som verktyg. Kan det verkligen vara viktigt för hållbarhetsarbetet? Ja! Som beställare kan vi i allra högst grad påverka verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Dessutom har Göteborgs stad ett mål att öka andelen hållbara upphandlingar.

Som vi skrivit tidigare säkerställer våra väsentliga hållbarhetsfrågor att vi på ett smart sätt möter våra intressenters behov – och att vi gör det hållbart på både kort och lång sikt.

Inköp kanske vid första anblick inte säger så mycket, men här har vi verkligen en möjlighet att påverka. Bland annat genom inköpsrutiner för material, produkter och tjänster.

Christian Larsson är inköpsansvarig:
- Vi ställer hållbarhetskrav på leverantörer till exempel när det gäller kvalitet, miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter. Vi strävar också efter att skapa bra relationer med leverantören och att kontinuerligt följa upp ställda krav. Så kan vi säkerställa hållbarheten i hela leverantörskedjan.

Fler exempel på hur vi arbetar med inköp:

  • Bolaget har startat ett omfattande arbete för att förbättra inköp och upphandlingar, då granskningar har visat på brister. Vi har bland annat tagit fram en ny anvisning för inköp och upphandling som ska stödja den dagliga verksamheten inom området.

  • En uppdaterad anvisning för attest- och delegationsordning har också tagits fram och båda dessa implementeras nu.

Bra va?

Om du är fortsatt nyfiken på vårt hållbarhetsarete så häng kvar till nästa artikeldel. Då står energi på agendan.