2020-08-13

Energifrågan - hur gör vi?

DEL 5 | Att minska klimatpåverkan och öka andelen egenproducerad el är några av målen med den här väsentliga hållbarhetsfrågan som kort och gott är - energi.

Kloka val i energifrågor kan ge stora resultat.

Utveckling av egenproducerad förnybar el, elenergieffektiva parkeringsanläggningar och en genomtänkt laddinfrastruktur är viktiga bidrag för att minska klimatpåverkan och driva mot ett hållbart energisystem.

Var kan vi göra störst nytta?
Den frågan fick Amir Torkalinaghipoor, chef för avdelningen parkeringsservice.

- Majoriteten av elanvändningen sker i parkeringshusen där belysningen står för den största delen. Därför är det naturligt att vi jobbar med att byta ut belysning, säger han.

Under året har bolaget därför installerat belysning som känner av när en bil kör in i eller en person går i huset. LED-lamporna tänder bara upp de områden där bilar och människor rör sig och släcks efter hand när de lämnar.

På ett antal markparkeringar har belysningen bytts ut till LED-belysning vilket leder till minskad elanvändning.

Fler exempel hur vi arbetar med energifrågan:

  • Bättre luftkvalitet med mindre el. För att energieffektivisera ventilationen i p-husen mäter vi avgashalten löpande. På så vis används ventilationen bara när den behövs.

  • Effektivisering med hjälp av digitalisering. Genom att införa fastighetsautomation blir det enklare att upptäcka, analysera och åtgärda problem. P-hus Koffen blev vårt första digitala p-hus. Alla funktioner som hissar, grindar och belysning har kopplats upp mot en digital central och fastighetsansvarig kommer åt alla funktioner via en app. På så vis får man snabbt en diagnos på vad som är fel, utan att först behöva åka ut på plats, och kan se till att någon åtgärdar felet.

  • Solceller minskar förbrukningen av köpt el. Solcellsanläggningen på P-hus Focus har utökats med närmare 50 procent (14 kW) under 2019. Det innebär att köpt mängd el kommer att minska i motsvarande mängd. Vi fortsätter det arbetet, bland annat i P-hus Burggrevegatan och på Saltholmen.

Nästa del av vår artikelserie handlar om resurshushållning. Den vill du inte missa!