2020-07-11

Så hushåller vi med våra resurser

DEL 6 | Vi har nu kommit fram till vår femte väsentliga hållbarhetsfråga - resurshushållning. För vår del handlar det i mångt och mycket om att använda marken så smart som möjligt.

Staden förtätas och växer så det knakar.

Parkeringar är resurskrävande, men rätt använda kan de skapa stora värden för både stad och kund. Målet med frågan om resurshållning är att bolaget ska drivas så att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa.

Hur gör vi då det?
- Några exempel är att vi ger fler möjlighet att använda de p-platser som väl finns, vi gör genomtänkta förändringar av befintliga parkeringar och i sista hand, bygger vi nytt. Det gör att vi bidrar till att använda stadens mark på ett klokt sätt, säger Hanna Munde, chef för avdelningen marknad och affärsutveckling.

Fler exempel på resurshushållning:

  • Samnyttja parkeringsplatser. Förra året omvandlade vi förhyrda platser till tillstånd på 1000 platser vilket gör att betydligt fler personer kan använda dem.

  • Vi har övergått till digitala tillstånd vilket minskade administrativa kostnader och pappersförbrukning.

  • Vi har kartlagt materialflöden för att minska avfallsmängder i den egna verksamheten. Målet är att verksamheten ska vara fri från plastförpackningar och engångsartiklar.

  • Hållbarhetsprogrammet används i alla relevanta byggprojekt.

I nästa del kommer vi att prata om attraktiv arbetsgivare. Låter inte det intressant?