2020-07-11

Attraktiv arbetsgivare - så gör vi!

DEL 7 | Ett bolag utan engagerade och kunniga medarbetare kommer inte nå någon större framgång. Därför är den sjätte väsentliga hållbarhetsfrågan: Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång.

Det är medarbetarna som gör det möjligt att uppfylla våra mål. För att vi ska kunna vara framgångsrika i dag och över tid behöver bolaget ha motiverade medarbetare med rätt kompetens. Det är en avgörande framgångsfaktor. Ett starkt arbetsgivarvarumärke behövs för att kunna attrahera och utveckla kompetenta medarbetare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Bolagets expansion har gjort att vi har infört ett nytt arbetssätt med flexibla platser och dessutom förbättrad akustik och ventilation.  Det var också ett sätt att öka trivseln på kontoret och underlätta samarbeten över avdelningsgränserna.

Fler exempel på hur arbetar med våra medarbetare:

  • Medarbetarinflytande.Under 2019 genomförde vi en ”fish bowl”, en genomgripande genom­lysning av hela bolaget där processen drivs av medarbetare. Hälften av bolagets medarbetare djupintervjuades enskilt av särskilt utsedda personer bland medar­betarna kring bolagets mål, strategier och arbetssätt.

  • Medarbetarutveckling. Vi har satsat på medarbetarutveck­ling och flertalet medarbetare har deltagit i ett utvecklingsprogram i självledarskap.

  • Förbättrad introduktion. Tillsammans med Göteborgs Universitet har vi genom en students praktik och examensarbete analyserat nyanställdas syn på bolagets rekryterings- och introduktionsprocess. Det ledde fram till ett nytt digitalt introduktionspro­gram och att kommunikationen i hela rekryteringsprocessen utvecklades.

En annan fråga som vi också arbetar mycket med är Tryggt och säkert. Det pratar vi om i nästa del.