2020-07-12

På väg mot ett mer jämlikt Göteborg

DEL 9 | Ett jämlikt Göteborg – vår sista väsentliga
hållbarhetsfråga – handlar om att vi ska motverka diskriminering och bemöta
alla kunder och medarbetare på ett likvärdigt sätt.

Jämlika livsvillkor är en förutsättning för att människor ska känna tillit och delaktighet.

Vårt arbete för att främja jämlikhet och en fungerande vardag för alla innebär bland annat att vi öppnar upp de kommunala parkeringsplatserna. Och att vi gör det med erbjudanden och en prisstrategi som är lika för alla så kunderna upplever att vi är rättvisa.

Ett annat exempel är att har genomfört flertalet klarspråksutbildningar för att vi på enkelt sätt ska förmedla budskap till olika målgrupper. Det handlar helt enkelt om att skriva enkelt, vårdat och begripligt. Alla på bolaget som kommunicerar ut mot kund genomgår den här utbildningen.

- Vi är en offentlig verksamhet och alla ska kunna förstå vår information och våra beslut. Det handlar ytterst om demokratiska rättigheter, säger Eva Corell, kommunikationschef.