2020-11-04

Västtrafiks nya zoner även i appen Parkering Göteborg

När Västtrafik går över till ett nytt zonsystem, syns de även i appen Parkering Göteborg.

Idag ändrar Västtrafik sina zoner. Självklart syns de även i appen parkering Göteborg om du väljer att köpa en kollektivtrafikbiljett där. Du kan läsa mer om de nya zonerna på www.vasttrafik.se