Framtida parkering

För att möta kunders framtida behov av parkerings- och mobilitetstjänster och främja nya resvanor deltar Parkeringsbolaget i flera utvecklingsprojekt.

Parkeringsbolaget deltar i Drive Me och drev 2016 tillsammans med Volvo Cars projektet  "Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling”. I mars 2017 redovisades projektet och bland annat togs en projektrapport tagits fram. Drive Me projekrapport självparkerande bilar.pdf
Filmer om projektet hittar du här.

Projektet DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Stockholm och Göteborg blir testplatser för framtidens nya transportlösningar och Parkeringsbolaget deltar tillsammans med  flera samverkansparter.

För att främja innovation, kombinerad mobilitet och nya resvanor samarbetar Parkeringsbolaget med Ung Företagsamhet. Under hösten 2016 anordnades en innovationstävling för elever på gymnasiet i Göteborg.