Organisation - ledning och styrelse

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare. 

Vill du nå oss? Börja med kundtjänst

Kontakta oss på telefonnummer 031-774 37 00 eller maila till kundtjanst@parkeringgoteborg.se.

Organisation

Tillsammans med Higab och Älvstranden Utveckling ingår vi i område Lokaler i koncernen Göteborgs Stadshus AB. Vår verksamhet styrs av ett ägardirektiv från kommunfullmäktige och genom stadens parkeringspolicy. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och väljs vid årsstämman.

Företagsledning

Du når vår ledningsgrupp genom e-post: fornamn.efternamn@p-bolaget.goteborg.se

 vd Kristina Rejare  Amir Torkalinaghipoor, chef Parkeringsservice
Kristina Rejare
VD
031- 774 37 71
Amir Torkalinaghipoor
Chef Fastighet och Parkeringsservice
031 - 774 37 09
 Hanna Munde, chef Marknad och Affärsutveckling  Eivor Lindberg, chef stab
Hanna Munde
Chef Marknad och Affärsutveckling
031 - 774 37 14
Eivor Lindberg
Chef Stab
031 - 774 37 65
 Lena Lundblad, chef Strategisk Utveckling  
Lena Lundblad
Chef Strategisk Utveckling
031 - 774 37 41
Katharina Sandström
Chef Ekonomi
031 - 774 37 52
   
Stefan Alexandersson
Chef HR
031-7743781

Peter Nielsen
Chef IT
031-7743751

   
Monika Jukic
Bolagsjurist
031-7743769

Mia Malmstedt
Chef Kommunikation
031-7743793

Styrelse

Vår styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter. Du når dem genom e-post: fornamn.efternamn @p-bolaget.goteborg.se

Här hittar du handlingar och protokoll

Ordinarie styrelseledamöter

Margareta Broang Max Törnqvist
Margareta Broang
Ordförande (m)
Max Törnqvist
Förste vice ordförande (c)
 Gertrud Ingelman  Parisa Rezaeivar
Gertrud Ingelman
Andre vice ordförande (v)
Parisa Rezaeivar
(s)
 Marianne Qvick Stoltz  Eva RIngdal
Marianne Qvick Stoltz
(d)
Eva Ringdal
(mp)
 Niclas Hammarstrand  
Niclas Hammarstrand
(d)
 

Suppleanter

 Lars-Arne Johansson  Jonas Forslind
Lars-Arne Johansson
(m)
Jonas Forslind
(s)
 Gus Kaage  
Gus Kaage
(v)