Så här sätter vi våra priser

Göteborg utvecklas och förändras. Vår prisstrategi ska ligga till grund för att tillgodose en långsiktig tillgänglighet i staden.

Bakgrund: På väg mot en grön och nära storstad

Göteborg växer så det knakar! Fram till 2035 får vi 150 000 nya invånare. Det innebär samtidigt att ett stort antal parkeringsplatser i city försvinner, eftersom marken behövs till exempelvis bostäder och handel. 

Vi ska bidra till att staden är tillgänglig - även under byggtid. Den markparkering som hittills har gjort att vi har kunnat tillgodose en god tillgänglighet försvinner i en stad som växer och förtätas. För att kunna behålla en god tillgänglighet i hela staden behöver vi ersätta markparkering med nya lösningar som passar dagens och morgondagens behov.

Hur sätter vi då våra priser?

Uppdatering: 2020-11-26

Under hösten 2020 tog vår styrelse ett beslut om ny prisstrategi. Den består bland annat av följande faktorer:

  • Staden delas in i olika geografiska områden och priserna sätts utifrån principen ”ju mer centralt desto högre pris”. Gränserna mellan olika områden påverkas och förändras i takt med stadsutvecklingen.

  • Priset på parkeringsavtal utgår ifrån en grundprislista och därutöver tillkommer priset på tilläggstjänster.

  • Priset på tilläggstjänster kan vara fasta eller i procent av grundprislistan.

  • Parkeringsområden där avtalspriset ligger för lågt i pris jämfört med andra likvärdiga platser i närheten ska harmoniseras så snart som möjligt med en rimlig prishöjningstakt.

  • I samband med budget tar styrelsen beslut om prisjusteringarna inför kommande år. De genomförs sedan 1 januari.

 Grundstenarna i modellen för prissättning

  • Modellen för prissättning av tillstånd och förhyrd plats är uppbyggd med 13 prisklasser (500 kr-1600 kr) som är grundpriset på avtalet. Grundpriset motsvarar ett tillstånd utomhus
  • Grundpriset tillsammans med tilläggstjänster bildar riktpriser för ett områdes produkter.

  • I de fall nuvarande prisnivå inte ännu uppnått riktpriset sker en årlig höjning till dess riktpris nåtts.