Samarbeten

En sak som vi vet är att vår stad kommer att se annorlunda ut i morgon jämfört med i dag. Våra behov av resor och hur vi transporterar oss förändras också. Exakt hur och vad som kommer att förändras finns ingen enskild aktör som vet, därför är det viktigt för oss att samarbeta med andra. 

Genom samarbeten skapar vi en tillgänglig och attraktiv stad

Mobilitetsbranschen är en bransch där det händer otroligt mycket och den förändras hela tiden. Självkörande bilar, elektrifiering och digitalisering är bara några exempel på trender som påverkar.

Tillsammans blir vi starkare och smartare!

För att kunna navigera i den här branschen och bidra till att skapa en tillgänglig stad krävs samarbeten med väldigt många aktörer inom vitt skilda branscher: mobilitetmarknaden, evenemang, aktörer i staden, exploatörer, näringsliv och andra som är ledande inom sina kompetensområden.

Vill du bli vår partner?

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att samarbeta! Kundtjänst 031-774 37 00 eller mejla oss på marknad@p-bolaget.goteborg.se