Parkeringsanläggning på Skeppsbron

Under 2017 tar Parkeringsbolaget och entreprenören Skanska det första spadtaget för den nya parkeringsanläggningen på Skeppsbron. Med närheten till Stenpirens resecentrum blir detta ett nav som ökar tillgängligheten till centrala staden - oavsett om du reser med bil eller inte.


Skeppsbron står inför en stor omvandling. Istället för att som i dag utgöra en barriär mot älven ska området i stället bli ett attraktivt kajstråk där människor kan möta vattnet – och varandra. Parkeringsbolaget är med och skapar ”göteborgarnas nya vardagsrum”. Parkeringsanläggningen ska byggas i två plan och ha 700 platser. Eftersom den är placerad under mark, och delvis i Göta Älv, skapar den ytor som istället kan användas för att bygga bostäder och skapa mötesplatser.
Här kan du titta på en film om den nya stadsdelen Skeppsbron

Parkeringsbolaget har upphandlat en totalentreprenör - Skanska. Nu ska de båda parterna etablera platskontor för att tillsammans dra upp riktlinjerna om det fortsatta arbetet. Under 2017 börjar man bygga en nedfart i norra delen av området och året därpå är det byggstart för själva anläggningen som planeras tas i drift 2021.

Vidare läsning?
Skeppsbron har en Facebooksida  och Älvstaden har också en hemsida dedikerad för Skeppsbron. Läs gärna mer där!

Fakta
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att Parkeringsbolaget ska bygga parkeringsanläggning på Skeppsbron. Den kommer att innehålla cirka 700 platser och kommer att byggas i två plan och löpa 300 meter längs utmed kajen.
Antal parkeringsplatser:      700 stycken
Antal plan:                                två stycken
Tillgänglig yta:                        24 000 m2
Längd:                                        330 meter
Bredd:                                         30 meter
Utflyttning av kajen:             15-40 meter

Skeppsbron är en del av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden.Illustrationsskisserna är från Vilborg Arkitekter.