Ägare och styrelse

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag ägs av Göteborgs Stadshus AB och är en del av Göteborgs Stad. Tillsammans med Higab, Älvstranden Utveckling och GöteborgsLokaler ingår Parkeringsbolaget i område Lokaler i koncernen Göteborgs Stadshus AB. Higab är område Lokalers moderbolag.

Verksamheten styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige och genom stadens parkeringspolicy. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och väljs vid årsstämman.

Ordinarie styrelseledamöter: 

 
 Jesper Jonsteg (MP), ordförande

 jesper.jonsteg@p-bolaget.goteborg.se

Gertrud Ingelman (V), 1:e vice ordförande

Gertrud.ingelman@p-bolaget.goteborg.se

Mirzet Tursunovic (M), 2:e vice ordförande

mirzet.tursunovic@p-bolaget.goteborg.se

Lena Malm (S)

lena.malm@p-bolaget.goteborg.se

Anneli Rhedin (M)

anneli.rhedin@p-bolaget.goteborg.se

Olof Lindgärde (L)

olof.lindgarde@p-bolaget.goteborg.se

Parisa Rezaeivar (S)

parisa.rezaeivar@p-bolaget.goteborg.se

   

Suppleanter:

 

Lennart Sjöstedt (S)

lennart.sjostedt@p-bolaget.goteborg.se

Hayder Al-Kattan (M)

hayder.al-kattan@p-bolaget.goteborg.se

Jonas Forslind (S)

jonas.forslind@p-bolaget.goteborg.se

Hitta handlingar och protokoll från styrelsen på Göteborgs Stads hemsida.