I 50 år har vi varit med och skapat rörelse mellan husen

Det här är Göteborgs Stads Parkering

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för göteborgare och besökare till staden genom att utveckla smarta mobilitetslösningar.

I femtio år har vi arbetat med att göteborgarna ska kunna hitta en parkering och betala för den tid deras bil står där.

Det gör vi fortfarande men arbetar med så mycket mer.

När vi pratar om hållbarhet utgår vi från en helhetssyn på de tre dimensionerna: Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet och den ekologiska hållbarheten sätter ramarna och ställer krav på hur verksamheten bedrivs så vi inte gör onödigt stora klimatfottryck.

Vi ägs av Göteborg Stad men är också ett bolag med samma villkor som andra aktiebolag. Vår verksamhet finansieras helt av parkeringsintäkter, inte av skatter. Vi ser inte vinsten i sig som ett mål utan som ett medel för att vi också fram igenom ska kunna erbjuda enhetliga, trygga, och smarta parkeringstjänster.

Göteborgs Stads Parkerings styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige och vår nuvarande styrelse tillträdde 8 mars 2019.

För att kunna skapa en tillgänglig stad behöver vi samarbeta med en mängd olika aktörer, kommunala, regional och privata. Tillsammans blir vi mycket starkare och smartare!