Samarbeten för en tillgänglig stad

Mobilitetsbranschen är en bransch där det händer otroligt mycket och den förändras hela tiden Självkörande bilar, elektrifiering och digitalisering är bara några exempel på trender som påverkar.

Det vi vet är att branchen kommer att se annorlunda ut i morgon jämfört med i dag. Exakt hur den förändras är i princip omöjligt att sia om. 

Tillsammans blir vi starkare och smartare!

För att kunna navigera i den här branchen och bidra till att skapa en tillgänglig stad krävs samarbeten med väldigt många aktörer inom vitt skilda branscher: mobilitetmarknaden, evenemang, aktörer i staden, exploatörer, näringsliv och andra som är ledande inom sina kompetensområden. Vi arbetar bland annat med  trafikkontoret, Volvo Cars, Västtrafik, Chalmers, Akademiska Hus, Älvstranden Utveckling och stadsdelsförvaltningarna – för att ge några exempel.

Vill du bli vår partner?

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att samarbeta! Kundtjänst 031-774 37 00 eller mejla oss på marknad@p-bolaget.goteborg.se