Vår styrelse

Tillsammans med Higab och Älvstranden Utveckling  ingår vi i område Lokaler i koncernen Göteborgs Stadshus AB.

Vår verksamheten styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige och genom stadens parkeringspolicy. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och väljs vid årsstämman.

Här hittar du handlingar och protokoll

Ordinarie styrelseledamöter

Margareta Broang (M), ordförande  margareta.broang@p-bolaget.goteborg.se
Max Törnqvist (C), förste vice ordförande max.tornqvist@p-bolaget.goteborg.se
Gertrud Ingelman (V), andre vice ordförande gertrud.ingelman@p-bolaget.goteborg.se
Parisa Rezaeivar (S) parisa.rezaeivar@p-bolaget.goteborg.se
Marianne Qvick Stoltz (D) marianne.stoltz@p-bolaget.goteborg.se
Eva Ringdahl (MP) eva.ringdahl@p-bolaget.goteborg.se
Niclas Hammarstrand (D) niclas.hammarstrand@p-bolaget.goteborg.se

Suppleanter

Lars-Arne Johansson (M) lars-arne.johansson@p-bolaget.goteborg.se
Jonas Forslind (S) jonas.forslind@p-bolaget.goteborg.se
Gus Kaage (V) gus.kaage@p-bolaget.goteborg.se