P-hus Bergsgatan

Vi har beslutat att omvandla förhyrda till tillstånd successivt på P-hus Bergsgatan. 
Det betyder att du som har förhyrd plats kan fortsätta att hyra den som vanligt. Vi hyr inte ut några nya förhyrda platser utan erbjuder enbart parkeringstillstånd från och med nu.

Bakgrund till förändringen
Göteborg växer som aldrig förr och en konsekvens av det är att ett stort antal parkeringsplatser försvinner. Därför är det viktigare nu än någonsin att vi samsas om de parkeringsplatser som finns kvar. Som ett led i den ambitionen omvandlar vi från förhyrda platser till tillståndsparkering. Hur det här sker ser lite olika ut från område till område. 
I P-hus Bergsgatan gör vi övergången successivt istället för att omvandla alla på en gång.

Svar på vanliga frågor:
Vad betyder det för oss med förhyrd plats i P-hus Bergsgatan?
Det innebär egentligen ingen praktisk förändring alls. Du har kvar din förhyrda plats.

Vad händer med nya kunder?
Nya kunder, eller kunder som har en förhyrd plats men behöver ännu en plats, kommer att bli erbjudna parkeringstillstånd. Från och med 1 april hyr vi alltså inte ut några nya förhyrda platser.

Kommer ni renodla så förhyrda finns för sig och tillstånd för sig?
Nej, det gör vi inte. De platser som är tillståndparkering kommer att skyltas om så det blir tydligt vem som får parkera var.

Var gäller tillstånden?
Parkeringstillstånden gäller på markerade platser i P-hus Bergsgatan. Platserna blir skyltade med P-tillstånd erfordras.

Vem får köpa tillstånd?
Vem som helst. Vi har numera inget boendekrav på att få köpa parkeringstillstånd i P-hus Bergsgatan. Tillståndet köper man här på vår kundportal www.parkeringgoteborg.se under Min sida

Kommer p-huset fortfarande vara låst?
Ja, det kommer fortfarande vara låst och du behöver en nyckeldosa för att komma in.