P-hus Bergsgatan

Vi kommer att ändra från förhyrda p-platser till p-tillstånd i P-hus Bergsgatan

Den 19 juni 2017 hade vi ett informationsmöte angående att vi kommer att göra om förhyrda platser till p-tillstånd.

Här finns frågor och svar som kom upp på mötet.
170713 Frågor och svar informationsträff.pdf

Här ser du beläggningsmätningar som är gjorda i parkeringshuset.
Beläggningsmätningar Bergsgatan.pdf

Vi kommer att anordna ytterligare ett informationsmöte ifall du inte hade möjlighet att delta i juni. Nytt möte blir den 13 september kl. 17:30. Lokal meddelas senare via e-post. Anmälan till mötet sker nedan.

 

Här nedan anmäler du dig till informationsmötet den 13 september