Så här sätter vi våra priser

Vi har en prisstrategi som en del av en större planering för parkeringar i Göteborg. En av anledningarna är att vi vill skapa ett konsekvent och enkelt system.

Våra priser är ingen slump, utan resultatet av en aktiv prisstrategi
Köper du parkeringstillstånd eller hyr parkeringsplats av oss? Då har du säkert märkt att vi har justerat priset under ett par år. Det är ingen tillfällighet utan en del av en större plan för parkeringar i Göteborg. 

Parkering för en grön och nära storstad
Göteborg växer. Visionen är att vi ska bli en grön och nära storstad. Därför jobbar staden aktivt för att skapa en tätare och mer urban stadsmiljö. Många ytor som i dag är parkeringsplatser kommer i morgon att vara bostäder och arbetsplatser. Vi på Parkering Göteborg har en uppgift i strävan mot visionen. Vi ska bedriva en prisstrategi som ger oss medel att investera i smarta och yteffektiva parkeringslösningar för framtiden, som parkeringshus i centrala lägen och andra mobilitetslösningar. 

På väg mot tydliga priszoner
En annan del av vår prisstrategi handlar om att det ska finnas ett tydligt och begripligt system för hur mycket det kostar att parkera. Staden är indelad i olika zoner -  till exempel city, Älvstaden, evenemang – och likvärdiga lägen ska ha jämförbara priser, både när det gäller tillstånd, förhyrda parkeringar och besöksparkeringar.

Ligga i linje med marknadens priser
Vi verkar på en konkurrensutsatt parkeringsmarknad med både privata och kommunala aktörer. Våra priser ska ligga i linje med marknadens, det vill säga, all parkering bör kosta lika inom likvärdiga områden oavsett vem som äger parkeringarna.
För att få rimliga prishöjningar men ändå verka för att nå marknadspriser, följer vi vår politiskt beslutade prisstrategi. Den innebär att bland annat att ett månadspris kan höjas med maximalt 180 kr/månad och år. För många kunder blir dock höjningen lägre.
Snart ligger vi på rätt prisnivåer i förhållande till zoner och konkurrenter i de flesta områden i staden. Från och med 2016 genomförs prisjusteringarna i januari månad.