Prisstrategi

Vi arbetar utefter en aktiv prisstrategi som är del av större planering för parkeringar i Göteborg. Göteborg ska bli en grön och nära storstad. Vår prisstrategi handlar om att det ska finnas ett tydligt och begripligt system med priszoner och prisnivåer och en normalisering av priser i förhållande till andra parkeringsbolag.

Våra priser är ingen slump, utan resultatet av en aktiv prisstrategi
Köper du p-tillstånd eller hyr du parkeringsplats av oss? Då har du säkert märkt att vi har justerat priset under ett par år. Det är ingen tillfällighet utan en del av en större plan för parkeringar i Göteborg. 

Parkering för en grön och nära storstad
Göteborg växer. Visionen är att vi ska bli en grön och nära storstad. Därför jobbar staden aktivt för att skapa en tätare och mer urban stadsmiljö. Många ytor som idag är parkeringsplatser kommer i morgon att vara bostäder och arbetsplatser. Vi på Parkeringsbolaget har förstås en uppgift i strävan mot visionen – inte minst genom att bedriva en aktiv prisstrategi som ger medel för investeringar i smarta och yteffektiva parkeringslösningar för framtiden, exempelvis parkeringshus i centrala lägen, och andra mobilitetslösningar. 

På väg mot tydliga priszoner
En annan del av vår prisstrategi handlar om att det ska finnas ett tydligt och begripligt system för hur mycket det kostar att parkera. Staden är indelad i olika zoner -  t.ex. city, centrala staden, evenemang – och jämförbara lägen ska ha jämförbara priser, både när det gäller tillstånd eller förhyrda parkeringar och besöksparkeringar. Nu har vi kommit en bra bit på väg mot tydliga priszoner.

Normalisering av priser i förhållande till andra parkeringsbolag
Vi strävar efter att närma oss de marknadsmässiga priserna för parkering i Göteborg. Våra p-platser kan inte vara billigare än andras, eftersom vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vi ska absolut inte vara dyrast, men vi ska ligga närmare marknadsnivån. Även här har vi nu kommit en god bit på väg. 

Snart ligger vi på rätt prisnivåer i förhållande till zoner och konkurrenter i de flesta områden i staden. Från och med 2016 genomförs prisjusteringarna konsekvent i januari månad. Stabilt, pålitligt och långsiktigt – precis som ett kommunalt parkeringsbolag ska agera.