SDF Parkeringstillstånd

Tar du bilen till jobbet och behöver ett parkeringstillstånd? Från 1 januari ska du som är anställd i stadsdelsförvaltning i Göteborgs Stad och vill parkera på stadens mark beställa ditt parkeringstillstånd hos Parkering Göteborg. 

Kommunfullmäktige har beslutat att staden ska ha samordnad parkering med ett stadengemensamt förhållningssätt. Vi ska ha en marknadsanpassad, rättvis och likvärdig personalparkering i staden. 

Parkeringstillstånden levereras ca 10 dagar efter beställning och du kan när som helst göra din beställning.

OBS! För att hinna få 2018 års parkeringstillstånd innan årsskiftet behöver du beställa det innan den 15 december. Beställningar efter detta datum levereras löpande.

Priset på parkeringstillstånden varierar från 320 kr/mån - 480 kr/mån beroende på Stadsdelsförvaltning.