Parkera i Göteborg

Det byggs som aldrig förr i Göteborg. Mark som tidigare användes till parkering behövs nu till annat. Det innebär att ett antal parkeringar försvinner -  men vi bygger också nytt! 

Här kan du se vad som händer i olika delar av staden vad gäller parkeringsplatser! Tidplaner kan förändras med mycket kort varsel och vi uppdaterar så fort vi kan!

Trafikförändringar översikt från Trafikkontoret

Trafikkontoret har tagit fram kartor som informerar om bästa vägen till en fastighet eller verksamhet i centrum

Du hittar aktuella kartor på Trafikkontorets sida