Parkera i Göteborg

Det byggs som aldrig förr i Göteborg. Mark som tidigare användes till parkering behövs nu till annat. Det innebär att ett antal parkeringar försvinner -  men vi bygger också nytt! 

Här kan du se vad som händer i olika delar av staden vad gäller parkeringsplatser! Tidplaner kan förändras med mycket kort varsel och vi uppdaterar så fort vi kan!