Centrala Göteborg

På denna sida hittar du information  som rör parkeringar i centrala Göteborg. Så fort vi har information om platser som försvinner eller tillkommer uppdateras denna sida.

Klicka här för en större karta

Förändringar på parkeringar som hanteras av Parkering Göteborg

Masthuggsområdet

190522
Från och med 1 juli 2019 övergår marken på Masthamnsgatan till en ny ägare som då behöver tillgång till ytan där det i dag finns parkering. Det finns dock lediga parkeringar i närområdet, bland annat på Heurlins plats norra (markparkeringen vid Stena Line)

Som du säkert känner till är Masthuggskajen under utveckling. Efter att detaljplanen vann laga kraft tidigare i år är det snart dags att börja bygga.

Först ut under våren är hotellet som ska stå bredvid Folkets Hus. Senare i höst inleds bygget av de första kontorsfastigheterna och under 2021 startar byggnationen av bostäder. Hela området beräknas vara klart omkring 2026. 

Ny tillfällig parkering - Heurlins plats norra (också kallad ”Huggeriet”)

Här finns 139 avgiftsplatser. Vi säljer vi också dygnstillstånd. Hur länge vi kan ha parkering här beror på när den nya stadsdelen för Masthugget börjar byggas.

Packhuskajen (vid Operan och kasinot) 

Det går  att parkera här, även om det har försvunnit en del platser. Vid Operan finns 74 platser och vid kasinot 38. Båda är avgiftsparkeringar.

Under 2019 ska kajen renoveras och kasinohuset delvis byggas om. Det är projekt som kommer att påverka parkeringsplatserna, men vi kan i dag inte säga exakt hur eller när.

Packhusplatsen 

Parkeringen vid Packhusplatsen framför Hovrätten försvann 7 januari 2018.

Pustervik

2019-04-12
Vi har fått tillbaka 20 platser av de som togs i bruk för annat.

Parkeringsplatsen vid Pustervik togs bort den 7 januari  2018 med anledning av arbeten gällande Västlänken. Parkeringar i närheten är P-hus Skolgatan samt P-hus Pilgatan. Några minuters gångväg finns även Heurlins Plats Södra samt Heurlins Plats Norra, vilken är en ny tillfällig parkeringsplats.

Heden

Uppdatering 190128

Göteborgs Stads Parkering har lämnat in bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret. Vi har beslutat att genomföra projektering, där vi ska detaljstudera förutsättningarna för att bygga anläggningen. De behöver klargöras inför ett eventuellt genomförandebeslut.

Vår styrelse har inte fattat investeringsbeslut än och vi behöver också avvakta tills projekteringen är färdigt samt att vi har fått beslut på bygglovsansökan innan vi eventuellt kan börja bygga.

Eftersom Heden är en offentlig plats kan alla invånare komma med synpunkter. Därför har stadsbyggnadskontoret satt in en annons, en så kallad kungörelse, i Göteborgs-Posten för att informera om att vi nu har lämnat in en bygglovsansökan. Synpunkter skickas till stadsbyggnadskontoret, exakt info om hur det går till finns i kungörelsen och på stadsbyggnadskontorets hemsida.
Synpunkter kan lämnas till stadsbyggnadskontoret fram till och med 6 februari 2019.
Vill du ha fler detaljer om bygglovsprocessen - klicka här!

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om ersättningsparkering på Heden här:

190128_Fråga-svar P-hus Heden.pdf

Bakgrund

Göteborgs Stad ser över möjligheten att bygga ett tillfälligt p-hus på en av de befintliga parkeringsplatserna på Heden. Det som studeras är ett parkeringshus i två plan på Heden vid Sten Sturegatan, vilket skulle kunna ge ett nettotillskott på 300-350 parkeringsplatser.

Planen är att parkeringshuset kläs med en träfasad och har en integrerad läktare mot fotbollsplanerna och mindre lokaler längs med den gång- och cykelbana som löper tvärs över Heden. Det är tänkt att det ska gå att ladda elbilar här och i anslutning till p-huset ligger också en station för Styr & Ställ-cyklar, vilket gör det enkelt att nå slutmålet på annat sätt än med bil.

Ny tillfällig parkeringsplats - Kanaltorget

På Kanaltorget, där Älvrummet låg tidigare, har trafikkontoret skapat 40 nya parkeringsplatser. Det är både avgifts- och boendeparkering.

Verkstadsgatan (Skeppsbron)

Här har vi ökat på befintlig parkeringsplats med drygt 20 platser. De är kvar till dess att Skeppsbron börja byggas. När det sker kan vi inte säga i dag.