Centrala Göteborg

På denna sida hittar du information  som rör parkeringar i centrala Göteborg. Så fort vi har information om platser som försvinner eller tillkommer uppdateras denna sida.

Klicka här för en större karta

Förändringar på parkeringar som hanteras av Parkering Göteborg

Masthuggsområdet

190522
Från och med 1 juli 2019 övergår marken på Masthamnsgatan till en ny ägare som då behöver tillgång till ytan där det i dag finns parkering. Det finns dock lediga parkeringar i närområdet, bland annat på Heurlins plats norra (markparkeringen vid Stena Line)

Som du säkert känner till är Masthuggskajen under utveckling. Efter att detaljplanen vann laga kraft tidigare i år är det snart dags att börja bygga.

Först ut under våren är hotellet som ska stå bredvid Folkets Hus. Senare i höst inleds bygget av de första kontorsfastigheterna och under 2021 startar byggnationen av bostäder. Hela området beräknas vara klart omkring 2026. 

Ny tillfällig parkering - Heurlins plats norra (också kallad ”Huggeriet”)

Här finns 139 avgiftsplatser. Vi säljer vi också dygnstillstånd. Hur länge vi kan ha parkering här beror på när den nya stadsdelen för Masthugget börjar byggas.

Packhuskajen (vid Operan och kasinot) 

Det går  att parkera här, även om det har försvunnit en del platser. Vid Operan finns 74 platser och vid kasinot 38. Båda är avgiftsparkeringar.

Under 2019 ska kajen renoveras och kasinohuset delvis byggas om. Det är projekt som kommer att påverka parkeringsplatserna, men vi kan i dag inte säga exakt hur eller när.

Packhusplatsen 

Parkeringen vid Packhusplatsen framför Hovrätten försvann 7 januari 2018.

Pustervik

2019-04-12
Vi har fått tillbaka 20 platser av de som togs i bruk för annat.

Parkeringsplatsen vid Pustervik togs bort den 7 januari  2018 med anledning av arbeten gällande Västlänken. Parkeringar i närheten är P-hus Skolgatan samt P-hus Pilgatan. Några minuters gångväg finns även Heurlins Plats Södra samt Heurlins Plats Norra, vilken är en ny tillfällig parkeringsplats.

Heden

Bygget av det tillfälliga p-huset på Heden inleds den 27 september 2021. Anläggningen byggs på den yta vid Sten Sturegatan där det redan idag finns parkeringar.

Ett stort antal parkeringar i centrala Göteborg har redan försvunnit i samband med bygget av Västlänken och de kommande åren försvinner fler parkeringar i takt med att staden fortsätter utvecklas. Vi bygger P-hus Heden för att möta det behov som uppstår när andra parkeringar försvinner, tillfälligt eller permanent.

P-huset som beräknas vara klart i september 2022 kommer rymma cirka 750 platser, vilket är cirka 350 fler än vad som finns på den aktuella ytan idag.

Under byggnationen hänvisar vi våra kunder till de andra parkeringsytorna på Heden. Vi bedömer att det kommer att finnas tillräckligt med platser även under byggtiden, eftersom P-hus Gösta Rahm och P-hus Lorensberg då ännu inte påverkats av de planer som finns för staden.

Eftersom P-hus Heden är en tillfällig anläggning, påverkas inte Hedens utveckling på lång sikt.

Vi har samlat de vanligaste frågorna om P-hus Heden här: FAQ - Anläggning P-hus Heden.pdf

Byggnaden har ritats med omsorg för att passa in i omgivningarna. Bland annat kommer p-huset erbjuda en läktare, löparbana och verksamhetsytor. Visionsbilden av P-hus Heden är framtagen av Kanozi Arkitekter.

Det går att läsa mer om P-hus Heden här 

Ny tillfällig parkeringsplats - Kanaltorget

På Kanaltorget, där Älvrummet låg tidigare, har trafikkontoret skapat 40 nya parkeringsplatser. Det är både avgifts- och boendeparkering.

Verkstadsgatan (Skeppsbron)

Här har vi ökat på befintlig parkeringsplats med drygt 20 platser. De är kvar till dess att Skeppsbron börja byggas. När det sker kan vi inte säga i dag.