Lindholmen

Det byggs som aldrig förr på Lindholmen! Fler kontor, verksamheter och bostäder håller på att etableras i området. Som en konsekvens av det försvinner det en del parkeringar - men det byggs också nya.

Klicka här för en större karta

Förändringar på parkeringar som hanteras av Parkering Göteborg

2019-11-06

Parkering Hugo Hammars Kaj - tillkommit 200 parkeringsplatser

På grund av den omfattade byggnationen som nu sker i området runt Sveriges Radio öppnade vi i mitten av september en ny parkering vid Hugo Hammars Kaj. Det är 200 nya platser och gäller både tillstånds- och besöksparkering.

2019-04-04

P-hus Kunskapsgatan - tillkommit 120 parkeringsplatser

För att öka tillgängligheten i området har vi från och med 1 april 2019 öppnat upp andra och tredje planet i P-hus Kunskapsgatan mitt på centrala Lindholmen för avgiftsparkering.  (OBS! Parkeringstillstånden för Lindholmen gäller inte här)

Det rör sig om totalt cirka 120 platser där du kan parkera mellan 06.30 och 21.00 alla dagar.

Lundby Hamngatan - tillkommit 249 parkeringsplatser

I början på mars 2019 öppnade vi en helt ny parkering vid Lundby Hamngata, mittemot Pumpgatan (Geely/SVT)

RE Förrådet - tillkommit 210 parkeringsplatser

Under 2018 öppnade vi upp det så kallade RE Förrådet på Anders Carlssons Gata för  parkering med 210 parkeringsplatser och cykelparkering under tak. 

Elladdning RE förrådet

Parkering Göteborg och Göteborg Energi har installerat 42 nya elladdningsplatser på Lindholmen, i och utanför RE-förrådet vid Anders Carlssons gata. För att underlätta för olika typer av bilister kan man parkera på vissa av platserna även med vanlig bil, medan andra är reserverade specifikt för dem som behöver parkera och ladda sin elbil. De här platserna är tydligt markerade med skyltar.

Här hittar du fler parkeringar

Mitt i byggstöket är det lätt att tro att det inte finns några parkeringar alls på Lindholmen - men inget kan vara mer fel! Är du beredd att gå någon minut mer än vanligt är det inga problem. Ut mot kanterna och ner mot vattnet finns det nästan alltid lediga platser. På Östra delen av Lindholmen finns det gott om parkering om du kör Bror Nilssons gatan ner mot vattnet. På Västra delen kör du på Kunskapsgatan, nere vid kajen finns det många lediga platser.

OBS! Har du ett parkeringstillstånd i området gäller det både på Västra och Östra Lindholmen!

Övriga transportmedel på Lindholmen

Självkörande minibussar testas under 2019

Som ett led i projektet S3, Shared Shuttle Service, ingår vi i ett samarbtesprojekt med självkörande minibussar som ska testas i Lindholmen. Projektet kommer att lanseras i området april/maj 2019. Vi återkommer med mer information när projektet kör igång.

Vill du använda bilen en del av resan och sedan åka kollektivt eller cykla?

Om du använder appen Parkering Göteborg hittar du både parkeringar, Styr & Ställ och Västtrafik direkt i appen.

Styr & Ställ finns numera på Hisingen

Sedan i februari finns tre nya Styr & Ställ-stationer på Hisingen med totalt 60 cyklar:

  • Du hittar en station vid Lindholmsallén 12
  • en vid Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3–5
  • en vid Volvo, Campus Lundby, Gropegårdsgatan 2.