Masthugget

I likhet med många andra delar av staden utvecklas också Masthugget. Här planeras för nya stadsdelen Masthuggskajen.

Med Masthuggskajen växer Göteborgs city västerut och närmar sig vattnet. Den nya stadsdelen knyter ihop det innanför Vallgraven och Haga med Masthugget och Majorna. Järntorget blir nu ett torg i city.

Vårt parkeringshus Koffen kommer att finnas kvar även när den nya stadsdelen är färdig. Vi kommer även att bygga ett nytt p-hus i området som även kommer att innehålla verksamheter och gymnastikhall. Det arbetet följer du under fliken Masthugget Väst.

I byggprojekten med den nya stadsdelen kan det ske snabba förändringar som påverkar dig som parkerar i området. Våra parkeringskunder som har tillstånd på parkeringar som påverkas får separata epostutskick när någonting ska ske. 

Parkering i området Masthugget - senaste nytt

Då parkeringen på Sänkverksgatan nyligen försvunnit tipsar vi om p-huset i anslutning till Stenaterminalen. 

Masthuggskajen - en kontrastrik stadsdel växer fram

Masthuggskajen, som är en del av Älvstaden, är en helt ny kontrastrik stadsdel som förlänger Långgatorna, Järntorget och Linnéstaden ner mot hamnen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. En plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. En plats där det är lätt att leva och verka hållbart och där du kan komma som du är och vara den du vill. Här kan du vara med att skapa ny historia. 

Du kan läsa mer om hela projektet med allt som händer på den nya stadsdelen Masthuggskajen på projektets webbsida https://masthuggskajen.se/