Allt i samma hus

Nio våningar med verksamhetslokaler, kontor, gymnastiksal och parkering – och magisk utsikt. Under 2020 inledde Göteborgs Stads Parkering tillsammans med Higab och Idrott- och föreningsförvaltningen markarbeten för Masthugget Väst.

På denna sida kan du följa projektet.

Vi bygger en plats där människor kan mötas. 

Masthugget Väst är en anläggning som kommer att byggas i den nya stadsdelen Masthuggskajen mellan Oskarsleden och Masthuggstorget.

Göteborgs Stads Parkering, Higab och Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF) bygger en unik anläggning på 9 plan där det kommer att finnas verksamhetslokaler, gymnastiksal, mat, kultur och parkering – allt i samma hus. Bygget av anläggningen planeras starta 2021/2022 och tar cirka två år att färdigställa.

Vår vision med den nya anläggningen är att den ska tillföra ett stort värde för platsen, för människorna som vistas i och omkring den samt verksamheter i och omkring. Anläggningen bidrar till områdets dynamik och mångfald genom byggnadens unika kombination av möjligheterna med de verksamheter som kan finnas i huset, exempelvis kontors- och kulturlokaler, gymnastiksal, café- och restaurangverksamhet. Parkeringsplatser och de mobilitetslösningar som kommer finnas integrerade i anläggningen samt närheten till kollektivtrafiken ökar tillgängligheten till, från och inom området vilket även det bidrar till mer rörelse och liv på platsen.

  • Plan 8 och 9 ska det finnas verksamhetslokaler
  • En gymnastiksal inryms på plan 7 tillsammans med verksamhetslokaler.
  • På våning 1-6 ska det finnas 700 p-platser

Masthuggskajen

Masthuggskajen, som är en del av Älvstaden, är en helt ny kontrastrik stadsdel som förlänger Långgatorna, Järntorget och Linnéstaden ner mot hamnen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. En plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. En plats där det är lätt att leva och verka hållbart och där du kan komma som du är och vara den du vill. Här kan du vara med att skapa ny historia. 

Du kan läsa mer om hela projektet med allt som händer på den nya stadsdelen Masthuggskajen här https://masthuggskajen.se/