Vårt nya p-hus

Nu börjar vi projektera för ett nytt parkeringshus i det som ska bli nya stadsdelen Masthuggskajen. Vi räknar med att anläggningen ska vara klar för den första bilarna under 2023.

Gråa, trista betongklumpar till parkeringshus göre sig icke längre besvär! Och p-huset i nya Masthuggskajen kommer bli allt annat än det!
Nu satsar vi på design och att skapa ett mervärde inte bara för parkeringen utan för området i stort. 

Fakta/

  • Har fyra delägare, Göteborgs Stads Parkering, Älvstranden, fastighetskontoret och Idrott- och föreningsförvaltningen
  • 700 platser fördelade på planen 2-6
  • Plan ett kommer bestå främst av parkeringarna med fåtal lokaler på bottenvåningen men gemensamma ytor som miljörum, teknikrum, trapphus etc
  • Plan 7 ska bli lokaler samt idrottshall, som kommer ägas av älvstrandens utveckling samt idrott och förening.
  • Plan 8 ska bestå av ett mattak i form av restaurang och kommersiella odlingar.

Vi räknar med att börja bygga anläggningen i slutet av 2020. Men redan nu kan du ta dig en titt på hur parkeringshuset kan komma att se ut. Det här är enbart visionsskisser och de kan förändras. Men så här går tankarna i dag!
Alla bilder kommer från Vilborgs Arkitekter.

Översiktsbild:

P-huset västerut:

P-huset österut:

 P-huset med utsikt mot Rosenlund och stan:

Mattaket och odlingen: