Vårt nya p-hus

Nu börjar vi projektera för ett nytt parkeringshus i stadsdelen Masthuggskajen. Vi räknar med att anläggningen ska vara klar för den första bilarna under 2023.

Gråa, trista betongklumpar till parkeringshus göre sig icke längre besvär!


Och p-huset i nya Masthuggskajen kommer bli allt annat än det!
Nu satsar vi på design och att skapa ett mervärde inte bara för parkeringen utan för området i stort. 

Fakta/

  • 700 p-platser ska byggas på plan 1-6

  • På plan ett ut mot kommersen kommer det att byggas en butikslokal

  • En gymnastiksal inryms på plan 7 tillsammans med verksamhetslokaler. Det är Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för gymnastiksalen.

  • Plan 8 och 9 inrymmer verksamhetslokaler

Vi räknar med att börja bygga anläggningen i slutet av 2020.

Men redan nu kan du ta dig en titt på hur parkeringshuset kan komma att se ut. Det här är enbart visionsskisser och de kan förändras. Men så här går tankarna i dag!
Bildera kommer från Vilborgs Arkitekter.