Våra erbjudanden

Göteborg växer och mark som tidigare användes till parkering behövs nu till att bygga stad. De parkeringsplatser som finns behöver användas av så många som möjligt och därför går vi successivt från förhyrda till parkeringstillstånd.

Parkering för flera i stad som växer

Bortsett från att fler människor kan parkera med tillstånd jämfört med förhyrd plats är det dessutom ofta billigare. Vill du redan nu byta till tillstånd så går det bra på de flesta av våra parkeringsområden. .

Parkeringstillstånd

Med ett parkeringstillstånd parkerar du på valfri ledig plats inom området det gäller för. Med parkeringstillstånd har vi möjlighet att samnyttja platserna över dygnet, eftersom människor har behov av att parkera på olika tider. Hur mycket det går att samnyttja är olika från område till område. Vi gör löpande beläggningsmätningar för att se till att alla ska få en plats. Vi har dygnstillstånd samt på vissa parkeringsplatser även natt- och helgtillstånd. 

Våra tillstånd är digitala vilket innebär många fördelar, bland annat att du enkelt kan hantera dem direkt i appen Parkering Göteborg. Några av fördelarna med ett digitalt tillstånd är att:

  • de kommer inte bort utan finns alltid digitalt
  • du slipper att byta ut tillståndet i rutan
  • du kan snabbt och enkelt flytta det till en annan bil direkt i appen
  • det är bra för miljön

Parkeringstillstånd för dig som arbetar i förvaltning

Ansök om parkeringstillstånd här om du jobbar i förvaltning.

 2019 började vi lansera vår företagsportal så nu går även företagskunder med parkeringstillstånd successivt över till digitala tillstånd.

Förhyrd plats

En förhyrd plats innebär att du hyr en egen numrerad plats. Numera har vi mycket få områden kvar där vi erbjuder nya kunder förhyrd plats. Vi rekommenderar i stället parkeringstillstånd som ofta blir billigare. 

Boendeparkering på gator

Är du intresserad av boendeparkering på gatumark behöver du ansöka om detta hos trafikkontoret.