Våra parkeringserbjudanden

Parkering Göteborg har två parkeringserbjudanden på vår egen mark och det är parkeringstillstånd och förhyrd plats.

Parkeringstillstånd

Med ett parkeringstillstånd får du parkera inom ett särskilt område och i mån av plats. Vi har dygnstillstånd samt på vissa parkeringsplatser även natt- och helgtillstånd. 

Med ett digitalt parkeringstillstånd

  • behöver du inte oroa dig för att tappa bort eller att glömma byta ut ditt tillstånd
  • kan du snabbt och enkelt i appen flytta det till en annan bil
  • är du snällare mot miljön

Du kan se och hantera ditt tillstånd direkt i appen Parkering Göteborg. Om du använder olika bilar kan du snabbt och enkelt flytta tillståndet till den bil du för dagen använder.  

Privatkunder

Under 2018 övergick alla våra parkeringstillstånd för privatkunder till att vara digitala tilltånd. Du hanterar dem i appen Parkering Göteborg eller under Mina sidor. 

Har du inte appen, kan du ladda ner den här:

Ladda ner appen Parkering Göteborg från App Store 
Ladda ner appen Parkering Göteborg från Google Play 

Företagskunder 

I och med att vi under våren 2019 lanserat vår företagsportal går även våra företagskunder med parkeringstillstånd successivt över till digitala tillstånd under året.

Förhyrd plats

En förhyrd plats innebär att du hyr en egen numrerad plats.

Hur ansöker jag om en plats?

För att se var det finns platser, priser och vilka villkor som gäller klickar du på Hitta parkering och söker fram den plats du är intresserad av.

Du behöver även skapa ett konto hos oss. 

Mer information om hur du skapar ett konto finns här! 
NY KUND_Skapa konto och ansök om p-tillstånd.pdf

Anställd inom förvaltning

Om du är anställd inom Göteborgs Stad och behöver parkera vid ditt arbete kan du läsa vidare här hur du beställer parkeringstillstånd.

Boendeparkering på gator

Är du intresserad av boendeparkering, ansöker du om detta på trafikkontoret.