Cykelparkering

Parkering Göteborg arbetar även med att skapa parkeringslösningar för cyklar. Det är enkelt, snabbt och billigt att ta cykeln, samtidigt som det ger en stor frihetskänsla och är miljövänligt. Eftersom det blir fler cyklister i Göteborg ökar efterfrågan på säker cykelparkering.

Vi erbjuder låsta cykelparkeringar i Vågmästaregatans parkeringshus och vid Hagabion.

Vågmästaregatans p-hus
Vi erbjuder 60 platser i ett gemensamt låst utrymme. Kostnad 50 kronor i månaden.

Hagabion
Vi erbjuder åtta platser i låsta cykelskåp. Kostnad 75 kronor i månaden. 

Hur ansöker jag om cykelparkering?
Kontakta Parkering Göteborgs kundtjänst på 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se, så hjälper vi dig.

  • Du ingår avtalet genom att betala första fakturan och får då din nyckel.
  • Du hyr din plats månadsvis med automatisk förlängning. Uppsägningstiden är en kalendermånad.


 Med Styr & Ställ cyklar går det att ”låna” en cykel dygnet runt.