Vill du överlåta din parkeringsplats?

En parkeringsplats kan överlåtas mellan gifta makar eller registrerade partner som är skrivna på samma adress. För företag gäller att det måste vara moder/dotterbolag. För att överlåtelsen ska vara giltig ska alla uppgifter vara ifyllda.

DU SOM HAR PARKERING I DAG
DU SOM SKA TA ÖVER PARKERING