Vill du överlåta din parkeringsplats?

En parkeringsplats kan överlåtas mellan gifta makar eller registrerade partner som är skrivna på samma adress. För företag gäller att det måste vara moder/dotterbolag. Jag har kontrollerat nedanstående uppgifter och tagit del av villkoren från Göteborgs Stads Parkering (separat bilaga) För att överlåtelsen ska vara giltig ska alla uppgifter vara ifyllda.

DU SOM HAR PARKERING I DAG
DU SOM SKA TA ÖVER PARKERING