Så här sätter vi våra priser

Vi har en prisstrategi som en del av en större planering för parkeringar i Göteborg. En av anledningarna är att vi vill skapa ett konsekvent och enkelt system.

Prissättning för rättvis taxa

Köper du parkeringstillstånd eller hyr parkeringsplats av oss? Då har du säkert märkt att vi har justerat priset under några år. Det är ingen tillfällighet, utan en del av en större plan för parkeringar i Göteborg. 

Zonindelning

2010 tog styrelsen beslut om principer för hur vi prissätter. Dessa är:

  • Indelning i olika zoner baserat på geografiskt område eller funktion (till exempel sjukhusområde, evenemang och rekreation och friluftsliv)
  • Avgift tas ut alla dagar
  • Avgift tas ut hela dygnet
  • Matris där priset för parkeringstillstånd och förhyrda platser står i relation med priset för besöksparkering i samma områden

Prissättning

Vår prissättning grundar sig på att priset för parkeringstillstånd och förhyrd plats står i relation till vad besöksparkering kostar i området, där tillstånd är billigare. Den innebär också att vi strävar efter att jämförbara parkeringar inom ett och samma område ska kosta lika mycket. Så är det inte riktigt i dag och för att nå dit behöver vi höja priset i vissa områden, medan det ligger oförändrat i andra.

På väg mot en grön och nära storstad

Göteborg växer så det knakar! Fram till 2035 får vi 150 000 nya invånare. Det innebär samtidigt att ett stort antal parkeringsplatser i city försvinner, eftersom marken behövs till exempelvis bostäder och handel. 

Men vi ska bidra till att staden upplevs som tillgänglig - även under byggtid. Den markparkering som hittills har gjort att vi har kunnat tillgodose en god tillgänglighet till låga priser, försvinner i en stad som växer och förtätas. För att kunna behålla en god tillgänglighet i hela staden behöver vi ersätta markparkering med lösningar som är betydligt dyrare att producera.

Det finns flera aktörer på parkeringsmarknaden i Göteborg. Men det finns bara en som har i uppdrag att bidra till en tillgänglig, attraktiv och hållbar stad för så många som möjligt. Vi kan inte särbehandla enskilda grupper eller områden.

Snart ligger vi på rätt prisnivåer i förhållande till zoner och andra aktörer i de flesta områden i staden. Från och med 2016 genomförs prisjusteringarna för förhyrd och tillstånd i januari månad.