Så här sätter vi våra priser

Göteborg utvecklas och förändras. Vår prisstrategi ska ligga till grund för att tillgodose en långsiktig tillgänglighet i staden.

Bakgrund: På väg mot en grön och nära storstad

Göteborg växer så det knakar! Fram till 2035 får vi 150 000 nya invånare. Det innebär samtidigt att ett stort antal parkeringsplatser i city försvinner, eftersom marken behövs till exempelvis bostäder och handel. 

Vi ska bidra till att staden är tillgänglig - även under byggtid. Den markparkering som hittills har gjort att vi har kunnat tillgodose en god tillgänglighet försvinner i en stad som växer och förtätas. För att kunna behålla en god tillgänglighet i hela staden behöver vi ersätta markparkering med nya lösningar som passar dagens och morgondagens behov.

Hur sätter vi då våra priser?

Uppdatering: 2020-11-17

Under hösten 2020 tog vår styrelse ett beslut om ny prisstrategi. Den består av följande faktorer:

  • För både besökspriser och pris på parkeringstillstånd och förhyrd plats delas staden in i olika geografiska områden och principen ”ju mer centralt desto högre pris”.

  • Modellen för att prissätta förhyrda platser och tillstånd utgår ifrån olika prisklasser och eventuella tilläggstjänster.

  • I samband med budget tar styrelsen beslut om prisjusteringarna inför kommande år. De genomförs sedan 1 januari.