Parkeringstillstånd för dig som arbetar i förvaltning i Göteborg

Tar du bilen till jobbet och behöver ett parkeringstillstånd? Du som är anställd i skol-, förskoleförvaltning eller stadsdelsförvaltning och vill parkera på stadens mark ska beställa ditt parkeringstillstånd hos Parkering Göteborg.

Kommunfullmäktige har beslutat att staden ska ha samordnad parkering med ett stadengemensamt förhållningssätt. Vi ska ha en marknadsanpassad, rättvis och likvärdig personalparkering i staden. 
För att ansöka om tillstånd behöver du först skapa ett konto. Läs noga instruktionerna nedan - det kan vara så att du redan har ett konto som du kan använda! Olika personer behöver olika information. Läs den som passar in bäst på dig.
Beroende på några faktorer behöver olika personer olika information för att ansöka. Därför har vi delat upp instruktionerna i tre filer:

HYRKUND

Information till dig som behöver tillstånd till SDF eller skol- eller förskoleförvaltning och som hyr, eller vid något tillfälle har hyrt, parkering privat av Göteborgs Stads Parkering
HYRKUND_Så skaffar du p-tillstånd hos Parkering Göteborg.pdf

APPKUND

Information till dig som behöver tillstånd till SDF eller skol- eller förskoleförvaltning och som någon gång har använt appen Parkering Göteborg
APPKUND_Så skaffar du p-tillstånd hos Parkering Göteborg.pdf

HELT NY KUND

Information till dig som behöver tillstånd till SDF eller skol- eller förskoleförvaltning och som aldrig har använt appen Parkering Göteborg eller hyrt parkering privat av Göteborgs Stads Parkering
NY KUND_Skapa konto och ansök om p-tillstånd.pdf